Genre og stil:

Vi spiller Kammer-folk

Og hvad mener vi så med det?

StrengMedVind tager udgangspunkt i en nordisk folkemusiktradition og i musik til dans.

Vi vedkender os dette folkemusik udgangspunkt og søger et musikalsk udtryk, der er tro mod dansetraditionen med dens nødvendige rytme og danserigtige tempo. Samtidigt er vores opmærksomhed rettet mod vellyd, lækre klange, indfølt puls (måske med en overraskende synkope) i et hjemmelavet arrangement, der er tilpasset instrument besætningen. Nogle vil her og der kunne ane krydderier af jazz, klezmer eller andre genrer. Det kan meget vel være tilsigtet. Ambitionerne til det kunstneriske udtryk er høje, men vi er trods alt amatører.

Folkemusikken har blandt andet sine rødder i den tidlige renaissancemusik, hvor melodistoffet er simpelt og tit iørefaldende. Den enkle musik har ikke mindst været brugt som dansemusik i finere kredse ved hoffet og på herregårdene og derfor også blandt almuen. Og den folkelige dans har mange steder i Europa holdt ved til langt op i 1900-tallet og op gennem tiden været båret af spillemænd med deres nodebøger, der sørgede for levende musik ved festlige lejligheder (f.eks. høstballet) i forsamlingshuse og loer. I Danmark har den folkelige dans med hopsa, polka, vals og turdanse og den tilhørende folkemusik en lang tradition. Sverige er i denne sammenhæng især kendt for schottish og polskaer. På Fanø findes polska-typen i form af de såkaldte Sønderhoninger. Meget af melodistoffet har været viderebragt fra spillemand til spillemand via øret og måske fået et drej til den lokale dialekt. Derfor finder man i mange tilfælde den samme melodi, der forskellige steder har forskellige navne og ofte lidt forskellige betoninger eller andre udtryk. Melodierne kan så også genfindes i andre lande - tænk på sømænd, der kom rundt og kunne lidt på et instrument..... Men stilen kan spillemanden gøre noget ved.